Adress:
Kullans Lycka AB
Norra Kedum, Kåregården 2
531 97 LIDKÖPING

Tel: 0510-59 00 80
Mobil: 0702-17 78 74

e-mail: info@kullanslycka.se

Kullans Lycka hänvisar till sin webbshop, återförsäljare eller REKO-ringar vad gäller försäljning av produkter.

Ingen försäljning sker på gården.