Kött

Kullans Lycka levererar får- och lammkött främst till restauranger men även till vissa utvalda butiker och på REKO-ringar.

Djuren slaktas och styckas på Skara Lammslakteri, ett litet slakteri som sätter djuren i fokus. Det är viktigt att djuren inte stressas av långa transporter eller en hetsig hantering inför slakten. På lammslakteriet i Skara får de komma dagen innan, stallas in med hö och vatten i halmade boxar. De kommer på så sätt ner i varv och är trygga med sin flock.

Kullans Lycka säljer bara kött från egen gård eller från lokala gårdar i nära samarbete. Är du intresserad av att köpa lammkött är du välkommen att kontakta Agnetha på tel 0702-177874.